dziga: (reading_is_sexy)
[personal profile] dziga
NWbookcover

Заді Сміт знову зуміла створити чудову, захоплюючу, продуману до кожної деталі історію сучасного життя в метрополії (в даному разі в Лондоні). Здається, що вона її писала, підслуховуючи розмови в метро, в автобусах, кафешках, на вулиці.
Щоб зрозуміти, як Сміт пише, її треба читати, там і потік свідомості, і шматки пєси, і детектив, і сімейна мелодрама, усе змішане так, що читач ніби стоїть на перехресті найживіших лондонських вулиць і чує всю цю поліфонію звуків, думок, розмов.
Сюжетно, в романі описуються історії з життя чотирьох людей, всі вони друге-третє покоління мігрантів. Найбільше сподобалася лінія Кейші/Наташі Блейк і її подруги Лі Хенвелл (саме їхні історії подані найбілше повно, і ми бачимо, як дівчата росли, дружили, ходили в школу, потім в універ і як по-різному склалося їхнє життя – одна зробила стрибок – а ля сальто мортале – і ввійшла у «вищу лігу», вийшовши «вдало» заміж, попала на щабель вище по соціальним сходинкам, тоді як її подруга (якраз та, що в школі була наче й розумніша) залишилася в тому ж районі, де пройшло їхнє дитинство, і в принципі, нічого особливого наче й не досягла. Та не все так просто, як здається, правда ж? Як робляться такі стрибки? Як вони відображаються на психіці врешті-решт? І чим це може закінчитися? Роман дає поживу для уяви і починаєш думати про своїх знайомих-друзів, які ось так «стрибають», за чиїми фасадами здається все таким ідеальним, що ідеальніше і бути не може. По суті, це життя кожного – сусіда по площадці, колеги, офіціантки в кавярні. Куди заходиш пити каву щодня. І все це описано з гумором, іронією, інколи з сарказмом. Від Сміт не ховається жодна проблема, вона всіх їх ретельно підбирає і показує в такій милій манері, що ти вже сама не зможеш цих проблем не помічати.
Я не знаю, чи цей роман перекладався українською чи російською, думаю, було б важко його перекласти, я б у всякому випадку точно за таке не бралася, там стільки аллюзій, інтертекстуальності, та я взагалі мова деяких героїв така, що я просто не уявляю, як таке перекладається (багато персонажів говорять неправильною англійською, і кожен говорить непраильно по-своєму).
В романі трапляються і згадки про українців, в одному випадку, це покірні милі медсестри, в іншому - гангстери.

Кілька цитат з книжки:
Overnight everyone has grown up. While she was becoming, everyone grew up and became. (67)
They thought life was a problem that could be solved by means of professionalization.
Five bedrooms, one bed. – опис життя яппі (247)
She grew anxious that she цas not anxious about the things you were meantto be anxcious about. Her very equanimity made her anxious. (про вагітність Кейші, яку діставало те, що вона не вписуєтсья в казковий імідж вагітної жінки)
What a difficult thing is for a woman! She’ll punish herself for receiving it. (288)


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

dziga: (Default)
dziga

May 2014

S M T W T F S
     12 3
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 08:04 pm
Powered by Dreamwidth Studios