dziga: (biaritz)
[personal profile] dziga
Друзі, вітаю всіх з Новим 2014 роком!
Нехай він буде супер-крутим!
Щоб 2014 був набагато кращим за 2013! Щоб всі були здорові і щасливі!
Щоб ми дійшли туди, куди так довго йдемо! І щоб ця ціль була варта всього пройденого шляху! Ну, і щоб шлях був цікавезним і легким (якщо таке поєднання можливе, Світобудово, здивуй!)
Я вам і собі цього всього бажаю)

new year

Про себе додам, що моя поїздка в Берлін була офігезна! Ви вже всі бачили мою щасливу пичку на ФБ, так що додавати вже нема чого, тут і без слів все ясно) Дякую усім, хто зробив це свято можливим, і вимагаю продовження!!!

І ще одне "адміністративне" питання: З 1-го січня мене тут не буде рівно 100 днів, так що ви не дивуйтеся, що я нічого не пишу і не коментую, я просто не заходжу сюди.

Я буду читати приватні повідомлення, так що якщо я комусь треба, don't hesitate, як то кажуть.

Зустрінемося в квітні 2014! Він має бути прекрасним, я це відчуваю!
Ура!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

dziga: (Default)
dziga

May 2014

S M T W T F S
     12 3
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 08:06 pm
Powered by Dreamwidth Studios