dziga: (doll)
[personal profile] dziga
Сьогодні був перший візит у наш новий садок. Водив відповідно тато, бо він у нас в декреті, так що розповідаю з його слів: в групі 15 дітей (від 1 до 3 років, в основному всі, як Верончик:), три виховательки, дітям готують їжу в самому садку (бувають садки, де їжу привозять, так що це однозначно плюс! сьогодні були тюфтельки, мала зїла все, і на здивування всіх зїла і овочі, які до них додавалися:) Чомусь всі завжди дивуються, що Вероніка уплітає і овочі і фрукти, але що ж дивуватися, якщо вони такі смачні?:)) Вони сьогодні багато співали і танцювали, бо іде підготовка до якогось свята у травні, Вероніка була у захваті, коли я прийшла з роботи, вона і мені на біс танцювала! Потім вони ліпили з пластиліна і малювали (там є спеціальна кімната, їх одягають в спец.одяг і вони відриваються по повній, Вероні це теж сподобалося), ще у них є маленький басейник, де можна дуріти, як завгодно, тобто це більше калюжа, а не басейн, зате навколо нього розсипано - увага! - багато рожевої сочевиці, яку діти гребуть лопатами і усіляко граються. Вероніка знову ж так була у захваті і гребла її лопатами у всі сторони:) Виховательки кажуть, що постійно змінюють те, що розсипають, так діти знайомляться з усілякими текстурами, кольорами і розмірами. Потім дітиська спали. Засинали під класичну музику, наша теж заснула (на диво нас, батьків, я була впевнена, що вона ніколи не засне не вдома, але виховательки кажуть, що такого не буває, щоб хтось не спав:) Ці шведи точно шось знають! З якими батьками не говорила, усі кажуть, що діти садки дуже люблять і нічого дивного в тому, що наша просилася в садок в Вернамо, нема, що і тут таке буде. Дай Бог! Я цього дуже хочу!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

dziga: (Default)
dziga

May 2014

S M T W T F S
     12 3
45678910
1112131415 1617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 08:05 pm
Powered by Dreamwidth Studios